Pedagogika

Moderní pedagogika

Certifikovaný kvalifikační kurz, 4 hodiny

Tento kurz je otevřen studentům pedagogiky anebo profesionálním pedagogům, kteří touží se dále vzdělávat. V rámci tohoto kurzu budete mít možnost se seznámit s moderními prvky výuky, můžete zjistit, jaké chyby nastávají při sdělování látky dětem a dospívajícím anebo jaký je velký problém v současné pedagogice.

Cena: 1 250 Kč/osobu

Kurz je pořádán při minimálním počtu 6 účastníků, v našich prostorách.

Základy dětské psychologie

Certifikovaný kvalifikační kurz, 4 hodiny

Tento kurz je otevřen studentům pedagogiky a psychologie anebo profesionálním pedagogům, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti o moderní poučky z dětské psychologie. V rámci tohoto kurzu budete mít možnost se seznámit s myšlením dětí od 10 do 14 let, a to jak z pohledu klasického života, tak i z pohledu informačních technologií.

Cena: 2 600 Kč/osobu

Kurz je pořádán při minimálním počtu 5 účastníků, v našich prostorách.


Psychologie - základy dětské kresby

Certifikovaný kvalifikační kurz, 3 hodiny

Tento kurz je otevřený pro všechny zájemce z řad veřejnosti i profesionálů. Studenti kurzu budou mít tak možnost se seznámit s myšlením dětí a dospívajících, a také diagnostikovat určité obrázky dle zadání.

Kurz je vhodný pro všechny studenty pedagogických a psychologických oborů, pro učitele, lektory, speciální pedagogy i pro rodiče, kteří tápou a netuší, jak jejich puberťák funguje.

Cena: 1 850 Kč/osobu

Kurz je pořádán při minimálním počtu 5 účastníků, v našich prostorách.

Vedoucí dětských kolektivů

Akreditovaný kurz MŠMT, připravujeme !!!

v přípravě ...


Prevence sociálních sítí - nebezpečí internetu

Certifikovaný kvalifikační kurz, 6 hodin

Tento kurz je otevřený pro všechny zájemce z řad veřejnosti i profesionálů. Otevírá nový a stále aktualizovaný pohled na problematiku sociálních sítí a studentům nabízí možnost poukázat na to, co se děje v zákulisí Facebooku, Instagramu anebo Omegle. Kurz s názvem "nebezpečí internetu" vznikl z toho důvodu, že v současné době se stupňují útoky na děti, dospívající i na dospělé, které vlastní jakoukoliv sociální síť.

Cena: 1 850 Kč/osobu

Kurz je pořádán při minimálním počtu 6 účastníků, v našich prostorách.

Syndrom CAN, prevence a pomoc ...

Certifikovaný kvalifikační kurz, 4 hodiny

Tento kurz je otevřený pro všechny zájemce z řad veřejnosti i profesionálů. Cílem kurzu je seznámit studenty s prvky syndromu CAN, pořešit prevenci a hlavně ukázat různé možnosti pomoci. Studenti kurzu se budou mít možnost seznámit i s přednemocniční péčí v případě odhalení snydromu CAN anebo i to, jak by měl pedagog či jiný pracovník postupovat, aby se dešifrovala skutečná podstata.

Cena: 1 850 Kč/os.

Kurz je pořádán při minimálním počtu 10 účastníků, v našich prostorách.


Chůva pro děti do zahájení pov.šk. docházky

Akreditovaný kurz MŠMT, připravujeme !!!

Tento kurz je otevřen všem osobám od 18 let s ukončeným základním vzděláním - výhodou je však alespoň výuční list. Kurz je otevřený všem zájemcům, co chtějí pracovat s dětmi v mateřských školkách anebo v klubech. Kurz chuvy není vhodný pro osoby s logopedickými vadami anebo pro lidi trpící vážnými psychickými potížemi. 

K přihlášce musíte doložit: čestné prohlášení o trestní bezúhonosti (výpis z rejstříku trestů), foniatrické vyšetření a doklad o obvodního lékaře, že se můžete účastnit kurzu.  

Dovednosti: chůva je připravená k výkonu činnosti v domácnosti s dětmi a v kolektivních zařízeních, kde je poskytována péče o děti.

Zkouška: ke zkoušce každý student kurzu dokládá potrzení o vykonání 120 hodinové praxe v nějakém školském zařízení (soukromé školce, klubu). Dále je součástí zkoušky odborný test zaměřený na zdravovědu a fiziologii dětí, a také odborná ústní zkouška. 

Cena:  4 600 Kč/osobu, pro jednotlivce

Dotace kurzu: 160 hodin, součástí kurzu je také kurz první pomoci.


Rezervace kurzu


Chůva pro dětské koutky

Akreditovaný kurz MŠMT, připravujeme !!!

Tento kurz je otevřený všem osobám od 18 let, minimálně však s výučním listem. Časová dotace tohoto kurzu je 60 hodin a kurz je rozdělen na několik částí. První část je zaměřená na zdravovědu, druhá část na teorii a třetí část je věnovaná praxi. Student tohoto kurzu musí strávit minimálně 40 hodin na praxi v nějakém dětském koutku, klubu, školní družině anebo vést kroužek.

K přihlášce musíte doložit: čestné prohlášení o trestní bezúhonosti (výpis z rejstříku trestů) a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (úředně ověřenou).

Dotace kurzu: 60 hodin, z toho 40 hodin praxe.

Dovednosti: chůva je připravená k výkonu činnosti v dětském koutku, klubu, kroužku anebo v případě hromadných akcí s dětmi (tábory, není však zdravotníkem zotavovacích akcí ani vedoucím dětského kolektivu).Rezervace kurzu