Reiki - 1. až 4. stupeň (zasvěcení na dálku)

Vyprodáno

Tradiční metoda Reiki je nejuznávanější metodou alternativní medicíny, která spočívá v pokládání dlaní skrze proudící univerzální (Rei) energii (Ki). touto metodou nelze nikomu uškodit anebo způsobit nějaké závažné či drobné onemocnění. Příjemce si na podvědomé úrovni bere přesně tolik energie, kolik potřebuje. Reiki je vhodnou metodou pro každého. K získání schopnosti pracovat s Reiki energií slouží tzv. zasvěcení, kdy dochází k obnovení energetických drah, jenž se nacházejí u každého člověka - podobnou schopnost mají děti do 12 let, teprve později vlivem doby ztrácejí sílu a začíná je ovládat materialismus. Tento systém se využívá i v rámci čínského cvičení "Shyiíngsútry".

Podmínky: tento kurz není omezen ani věkově ani jinou formou. Je o tevřen všem zájemcům, kteří chtějí získat možnost využívat část alternativní medicíny.

Forma kurzu: první až čtvrtý stupeň probíhá formou zasvěcení na dálku. Po předem vybraném čase a datu působí mistr Reiki z Číny na vybranné jedince, kterým předává vnitřní energii.

Certifikát: každý účastník kurzu získá po svém zasvěcení certifikát o splnění podmínek.

0,00 Kč

Termíny na kurzy: