Preventista primárně patologických jevů ve společnosti - sociální sítě

Vyprodáno

Tento kurz je vhodný pro pedagogy vyučující informatiku anebo občanskou nauku. Absolvent je schopen pracovat s informacemi na sociálních sítích, dokáže upozorňovat děti a dospívající na potencionální hrozby, dokáže vyhledávat tzv. "fake" účty. Zná pojmy, jako je kyberšikana, kyberstalking, sexting a dokáže komunikovat o sociálních sítích s dospívajícími jedinci. Vytváří pro školu jakýsi ochraný prvek. Absolvent kurzu dokáže také využít Facebookového profilu, jako výukové pomůcky anebo v rámci prevence a kontrolingu, který je velice důležitý, hlavně tedy v rámci rodičů.

Tento kurz je samozřejmě otevřen i rodičům z řad veřejnosti, policistům, studentům a dalším osobám, které projeví zájem o vzdělávání v tomto oboru.

Certifikát: absolvent kurzu získává osvědčení o absolvování.

Forma: prezenční pro pedagogy a pracovníky různých organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Cena je uvedena za pedaoga a kurz bude pořádán při minimálním počtu 15 účastníků.

450,00 Kč

Termíny na kurzy: