Preventista DarkWebu - pro pedagogy

Vyprodáno

Tento kurz je určen převážně pro všechny pedagogy, kteří vyučují občanskou nauku a informatiku anebo pro primární preventisty, studenty policejních akademií apod. Samozřejmě je vhodný i pro zájemce z řad veřejnosti. Díky tomuto kurzu dostanete náhled na to, že člověk ve své podstatě využívá z internetu jen 4% a zbytek je jen pro velice zkušené uživatele.

Profil: absolvent kurzu je schopen se orientovat v legislativě ČR vztahující se k užívání IT. Dále je schopen rozpoznat primárně patologické jevy, které mohou ovlivnit psychiku uživatele/dítěte. Orientuje se ve struktuře internetu. Zná pojmy, jako Cloud systém, Dark Web, Deep Web, Tood Web a klasický web. Dokáže rozpoznat rozdíl mezi klasickým videem a podprahovým, který může ovlivnit psychiku jedince.

Certifikát: každý absolvent kurzu získává osvědčení o účasti na kurzu.

Forma: prezenční pro školy a instituce, cena je uvedena za jednoho pedagoga/rodiče. Kurz bude pořádán při minimálním počtu 10 osob.

500,00 Kč

Termín je dle individuální dohody: martinjandaml@seznam.cz