Prevence kriminality - drogy

Vyprodáno

Tento on-line kurz je hlavně určený pro všechny osoby, které primárně pracují s dětmi, dospívajícími i s osobami, jenž jsou ohroženy případnou závislostí na drogách. Samozřejmě se tento kurz hodí i pro pedagogy, co vyučují občanskou, osobnostní, rodinnou či sexuální výchovu. Případně pro lektory primární prevence. Během kurzu se student naučí ovládat základní prvky vztahující se k legislativě v rámci drogové scény. Seznámí se také s možnou aplikací drog, s drogovou posloupností závislé osoby.

Student díky prezentaci a vynikajícímu zobrazení zjistí i jaký může být následek pro drogově závislého člověka. Díky ilustračním obrázkům můžete bez problémů identifikovat infekční nemoci vztahující se k drogově závislé osobě. Každý student tohoto kurzu může požádat o vystavění certifikátu, který bude on-line anebo tištěný.

0,00 Kč