Infarkt myokardu a akutní koronární syndrom

Vyprodáno

Certifikovaný kvalifikační kurz "Infarkt myokardu a AKS" seznámí uchazeče opravdu se základními informacemi týkajícími se infakrtu myokardu, akutního koronárního syndromu a anginy pectoris. Studenti kurzu budou mít možnost zjistit jaké jsou pozitiva a negativa těchto onemocnění/poruch, a jak jim předcházet.

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život. Díky tomuto kurzu získá rozšířenější znalosti než by například získal v knihách či na internetu.

Určeno pro: civilní osoby, hasiče, policisty, sanitáře, pedagogy, profesionální řidiče a dokonce i pro studenty a děti. Tento kurz není omezen věkem a lze jej transformovat do různých prvků a vytvořit tak i kurzy na míru: urgentní medicína pro hasiče, první pomoc pro policisty, základy první pomoci pro děti a dospívající v rámci výuky občanské výchovy, základy první pomoci pro sanitáře anebo i pro pedagogy.

Délka kurzu: jsou 4 hodiny (z pravidla vždy o víkendech v našem školícím centru, případně i u Vás během pracovních dnů). Pro děti je připravená zkrácená verze v rozsahu 2 hodin.

Certifikát: každý účastník získá certifikát o absolvování školení, certifikát získávají i děti a dospívající.

Stručný obsah kurzu: legislativa, KPR pro laiky, transport pacienta, akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom, angina pectoris, léčebná terapie, jak předcházet a jak rozpoznat apod.

Místo konání: u nás ve vzdělávacím centru anebo u Vás, případně prezentace na akci anebo na táboře. 

650,00 Kč

Termíny na kurzy: