Zdravotnické kurzy


Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz MŠMT, 40 hodin - připravujeme !!

Rekvalifikační kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informacemi pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb.,o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Určeno pro: pedagogické i nepedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol. Nutné je, aby účastník kurzu dosáhl věku 18 let a měl ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb.

Délka kurzu: je 40 hodin (z pravidla víkendové dny po 12 hodinových výukových blocích, v případě firem/škol/institucí se vyučuje ve Vašich prostorách po 4 - 8 hodinových blocích ve všední dny či o víkendech opět po 12 hodinových blocích). Výuka je složena z teoretické, praktické zkoušky. Nutno účastnit se 80% výuky.

Stručný obsah kurzu: legislativa aneb já jsem zdravotník a já mám zodpovědnost, hygiena, základní ošetřovatelské metody, vyšetření - diagnoza, KPR pro laiky, transport pacienta, záchrana tonoucího z bazénu i z divoké vody, klíšťata a vyhláška vztahující se k ochraně zdraví, zdravotnická dokumentace, krvácení, zlomeniny, vykloubeniny, úrazy hlavy/hrudníku, infekční onemocnění, aplikace diazepamu/epipenu apod.

Doškolení: Certifikát je vystavován na dobu 4 let, poté je potřeba si udělat aktuální doškolení.

Místo konání: u nás ve vzdělávacím centru anebo u Vás.

  Cena:

  • 1 800 Kč/osobu, pro jednotlivce
  • 1 000 Kč/osobu, pro firmy/instituce a školy
  • 500 Kč/osobu, za doškolení
  • 5 600 Kč/osobu, s neomezenou platností

Základní kurz první pomoci

Certifikovaný kvalifikační kurz, 6 hodin

Certifikovaný kvalifikační kurz "Základní kurz první pomoci" seznámí uchazeče opravdu se základními informacemi týkajícími se první pomoci. Díky našemu kurzu budete mít možnost osvojit si základní informace ohledně ošetření drobných a větších ran, krvácení, klíšťata, úrazy hlavy, úrazy hrudníku, zlomeniny, vykloubeniny, infekční onemocnění apod. Budete mít možnost se seznámit s legislativou a vyhláškami, které se vztahují k různému ošetření a také se seznámíte s akutním koronárním syndromem a infarktem myokardu, čímž získáte i náhled o těchto onemocněních a poté Vám přijdou triviální odpovědi Vašich přátel, kteří řeší některé situace tím, že konstatují "asi budu mít z toho infarkt".

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život. Díky tomuto kurzu získá rozšířenější znalosti než by například získal v autoškole anebo na pedagogické fakultě.

Určeno pro: civilní osoby, hasiče, policisty, sanitáře, pedagogy, profesionální řidiče a dokonce i pro studenty a děti. Tento kurz není omezen věkem a lze jej transformovat do různých prvků a vytvořit tak i kurzy na míru: urgentní medicína pro hasiče, první pomoc pro policisty, základy první pomoci pro děti a dospívající v rámci výuky občanské výchovy, základy první pomoci pro sanitáře anebo i pro pedagogy.

Délka kurzu: je 6 hodin (z pravidla vždy o víkendech v našem školícím centru, případně i u Vás během pracovních dnů). Pro děti je připravená zkrácená verze v rozsahu 2 hodin.

Certifikát: každý účastník získá certifikát o asbolvování školení, certifikát získávají i děti a dospívající.

Stručný obsah kurzu: legislativa, KPR pro laiky, transport pacienta, ošetření drobných poranění, krvácení, úrazy hlavy/břicha/páteře, zlomeniny, vykloubeniny, klíšťata, alergické reakce, infarkt myokardu, akutní koronární syndrom, předávkování léků, aplikace léků, psychologická podpora v rámci mimořádných událostí apod.

Místo konání: u nás ve vzdělávacím centru anebo u Vás, případně prezentace na akci anebo na táboře.

Cena: 850 Kč/osobu


Rezervace termínu


Rezervace termínuPlavčík a mistr plavčík

Akreditovaný kurz MŠMT, 70 až 150 hodin - připravujeme !!!

Kurz "plavčíka" a "mistra plavčíka" připravuje mladé muže a ženy od 18 let věku s ukončením základním vzděláním na mimořádné situace, které mohou vzniknout na běžném koupališti i v aquaparku. Absolvent tohoto kurzu umí poskytnout potřebnou první pomoc tonoucí osobě anebo zraněnému jedinci na území koupaliště. Délka kurzu je nastavená dle aktuálních podmínek MŠMT a je zakončena teoretickou i praktickou zkouškou.

Podmínky účasti: věk 18 let, dobrý zdravotní stav, ukončená základní docházka (u mistra plavčíka maturitní zkouška), plavec (nutno uplavat 100 m. nad hladinou a 25 m. pod hladinou).

Doba platnosti kurzu je: 3 roky, následně poté je nutno se v rámci tohoto kurzu účastnit doškolení.

Místo konání: teoretická část v našem školícím centru a praktická část na bazénu.

Organizace kurzu: je rozdělena na teoretickou (výuka a samostudium) a praktickou část, z pravidla o víkendech po 8 - 12 hodinách výuky. Intenzivní kurzy přes týden po 6 hodinách.

Obsah kurzu: plavání (zdokonalovací techniky), záchrana tonoucího (techniky vynášení z vody, techniky záchrany, techniky obrany a přiblížení), první pomoc (resuscitace, bezvědomí, šok, krvácení, úrazy hlavy, zlomeniny, poranění páteře - míchy, poranění hrudníku a břicha, obvazová technika, psychologická komunikace, legislativa, pomůcky záchranáře apod.

Certifikát: absolvent při závěrečné zkoušce musí prokázat teoretické i praktické znalosti. Formou testu, ukázky resucitace a záchrany tonoucího z vodní hladiny. Dále musí odevzdat seminární práci v rozsahu 15xA4 na téma týkající se pracovní pozice plavčík.

Doškolení: vždy 1x za tři roky je nutno absolvovat u nás doškolení týkající se novinek v rámci záchrany lidského života. Doškolení probíhá formou teoretické výuky a vyplnění testu zaměřující se na novinky - časová dotace doškolení je 4 hodiny.

Cena:

 • 4 500 Kč/osobu/plavčík
 • 5 900 Kč/osobu/mistr plavčík
 • 500 Kč/osobu/doškolení pro plavčíky
 • 700 Kč/osobu/doškolení pro mistry plavčíky

Rezervace termínu


Záchranář na volné vodě

Akreditovaný kurz MŠMT, 150 hodin - připravujeme !!!

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je připravit budoucí anebo současné záchranáře na situace, které nemusí být každému příjemné. Absolvent tohoto kurzu umí poskytnout potřebnou první pomoc tonoucí osobě na divoké vodě, umí tonoucího také vyprostit z potencionálně se jevící nepřístupné vody, poskytnout postiženému kvalifikovanou první pomoc. Délka kurzu je nastavena dle aktuálních podmínek MŠMT a je zakončena teoretickou i praktickou zkouškou.

Podmínky účasti: věk 18 let, dobrý zdravotní stav, ukončená základní docházka, studium na SŠ, VOŠ anebo VŠ se zdravotnickým zaměřením (případně ještě policejní školy, veřejnoprávní akademie apod.). Je potřeba, aby účastník měl absolvovaný kurz plavčík - jinak nemůže být přijat na tento kurz.

Doba platnosti kurzu: 3 roky, následně poté je nutno se v rámci tohoto kurzu účastnit doškolení on-line formou na našem webu.

Místo konání: teoretická část v našem školícím centru a praktická část v bazénu a na divoké vodě.

Organizace kurzu: je rozdělena na teoretickou (výuka, samostudium a on-line studium) a praktickou část, z pravidla o víkendech po 10 hodinách.

Obsah Kurzu: plavání, záchrana tonoucího z divoké vody, lanové techniky, vyprošťovací techniky, záchrana z helikoptéry na podvěsu, první pomoc, psychologie, legislativa, pomůcky pro záchranáře, komunikace se zraněným, komunikace s dítětem apod.

Certifikát: absolvent při závěrečné zkoušce musí prokázat teoretické i praktické znalosti. Formou testu, ukázky resucitace a záchrany tonoucího z vodní hladiny. Dále musí odevzdat seminární práci v rozsahu 15xA4 na téma týkající se pracovní pozice záchranář.

Doškolení: vždy 1x za tři roky je nutno absolvovat u nás doškolení týkající se novinek v rámci záchrany lidského života. Doškolení probíhá on-line formou skrze naše webové stránky. Toto školení Vám zabere maximálně 60 minut.

Cena:

 • 15 000 Kč/osoba - cena za kurz
 • 2 000 Kč/osoba - závěrečná zkouška
 • 1 000 Kč/osobu - doškolení pro záchranáře
 •   500 Kč/osobu - online doškolení

Rezervace termínuInstruktor bojových umění

Akreditovaný kurz MŠMT, 150 hodin - připravujeme

Kurz instruktora bojových umění je určen pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky, tento kurz je zaměřen na výuku bojových umění - studenti kurzu budou mít možnost se seznámit s několika prvky různých stylů.

Cílem kurzu: je naučit studenty správné postoje a techniky různých bojových stylů. Absolventi kurzu jsou po ukončení schopni sami vést výuku bojového stylu, znají základy první pomoci, jsou seznámeni s anatomií a fyziologií dospělého i dítěte, jsou schopni vést soukromé i skupinové kurzy, mají znalosti v rámci základů psychologie osobnosti a dokážou podnikat v rámci výuky bojových umění.

Bojový styl: Thai-Box, Krav Maga, Sebeobrana, Judo, Kung-fu apod.

Kurz je vyučován profesionálními lektory a je rozdělen na teoretickou stránku (pedagogika, andragogika, psychologie, anatomie, první pomoc, hygiena a epidemiologie) a na praktickou (výuka bojových stylů a výuka první pomoci). K praktické stránce patří i fyzická příprava a zdokonalení v rámci fyzické aktivity.

Výuka: teoretická část je vyučována v přednáškových prostorách a praktická část v tělocvičně a venku v přírodě.

Kurz "Instruktora bojových umění" je otevřen pro všechny zdravé osoby od 18 let, s ukončenou základní školou. Vyučuje se prezenční i on-line formou. Vhodný je pro pedagogy, volnočasové pedagogy, vychovatele, trenéry, plavčíky, studenty i další profese. Nutné je, aby každý absolvent kurzu získal ke konci dvě osvědčení vztahující se k vykonávání tohoto vzdělání: pedagogickou praxi v rozsahu 20 hodin a praxi v rámci výuky tělesné výchovy apod. v rozsahu 40 hodin.

Praxe: je zajišťována studenty, nikoliv naší organizací. V ceně kurzu není cena praxe, tu si každý student hradí individuálně.

Certifikát: absolvent při závěrečné zkoušce musí prokázat teoretické i praktické znalosti. Formou testu a ukázky bojového stylu. Dále musí odevzdat seminární práci v rozsahu 15xA4 na téma týkající se pedagogiky anebo andragogiky v rámci sportu.

Cena:

 • 8 500 Kč/osobu - cena za kurz
 • 1 200 Kč/osobu - závěrečná zkouška

Rezervace termínu


Infarkt myokardu a AKS

Certifikovaný kvalifikační kurz, 2 hodiny

Certifikovaný kvalifikační kurz "Infarkt myokardu a AKS" seznámí uchazeče opravdu se základními informacemi týkajícími se infakrtu myokardu, akutního koronárního syndromu a anginy pectoris. Studenti kurzu budou mít možnost zjistit jaké jsou pozitiva a negativa těchto onemocnění/poruch, a jak jim předcházet.

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život. Díky tomuto kurzu získá rozšířenější znalosti než by například získal v knihách či na internetu.

Určeno pro: civilní osoby, hasiče, policisty, sanitáře, pedagogy, profesionální řidiče a dokonce i pro studenty a děti. Tento kurz není omezen věkem a lze jej transformovat do různých prvků a vytvořit tak i kurzy na míru: urgentní medicína pro hasiče, první pomoc pro policisty, základy první pomoci pro děti a dospívající v rámci výuky občanské výchovy, základy první pomoci pro sanitáře anebo i pro pedagogy.

Délka kurzu: jsou 4 hodiny (z pravidla vždy o víkendech v našem školícím centru, případně i u Vás během pracovních dnů). Pro děti je připravená zkrácená verze v rozsahu 2 hodin.

Certifikát: každý účastník získá certifikát o asbolvování školení, certifikát získávají i děti a dospívající.

Stručný obsah kurzu: legislativa, KPR pro laiky, transport pacienta, akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom, angina pectoris, léčebná terapie, jak předcházet a jak rozpoznat apod.

Místo konání: u nás ve vzdělávacím centru anebo u Vás, případně prezentace na akci anebo na táboře.

Cena: 650 Kč/osobu


Rezervace termínuKurz urgentní medicíny pro laiky

kvalifikační kurzu pro všechny zájemce, kteří přicházejí do styku s dětmi ...

Nadstandartní kurz, který je otevřený veřejnosti. Díky našemu kurzu urgentní medicíny se mohou obyčejní lidé, zdravotníci zotavovacích akcí, pedagogové či lektoři zdokonalit v rámci první pomoci. Kurz je zaměřen na dospělé a i na děti. Časová dotace kurzu je rozdělena na tři části (teoretickou, praktickou a on-line - celkem tedy na 4 hodiny). Kurz je otevřen všem zájemcům od 15 let. 

Cena: 2 500 Kč/osobu