Firemní podmínky

1. Místo na kurzech

1.1. Místo na kurzech je vždy přesně určeno buďto tady na webových stránkách, v e-mailu anebo na objednávce. Neneseme odpovědnost za to, že přijedete na jiné místo.

1.2. Může dojít ke změně místa konání kurzu/semináře, z tohoto důvodu je nutné sledovat e-mail a aktuality na našich webech a sociálních sítích. V případě, že nebudete sledovat, tak se tento bod vztahuje k bodu 1.1.

2. Slušnost a komunikace

2.1. Při ataku, direktivním jednání anebo neslušném jednání v případě, že se nevyskytla chyba na naší straně, Váš voucher propadá a nebude Vám nabídnut náhradní termín. Stejně tak Váš e-mail bude ignorován. Nehodláme se zabývat nevyrovnanými osobami, které nevědí, co si objednávají a rezervují.

2.2. V případě, že přijdete na kurz/seminář na jinou adresu a budete se hájit s tím, že to mělo být, tam kam jste přišli, tak se tento bod vztahuje k bodu 1.1. a 1.2.

2.3. Vymezujeme si právo na to, že neposkytneme naše služby osobám/firmám anebo školám, které se nás v minulosti snažili nějakým způsobem poškodit. Stejně tak ani těmto osobám v případě našeho rozhodnutí neposkytneme potvrzení o on-line školení či webinářích.

2.4. Pokud bude někdo nahrávat anebo jinak zaznamenávat bez písemné žádosti (dovolení lektora kurzu/masáže) na jakékoliv záznamnové zařízení mluvený projev, gesta lektora anebo záznam na projektoru či na tabuli, tak bude proti jedinci postupováno, dle platných právních zákonů ČR.

3. Autorské právo a zákon 152/a,b

3.1. Veškerý materiál obsažený na webových stránkách - text, obrázky, videa podléhají autorskému zákonu 152/a,b. Obrázky jsou zakoupené z databáze Foto a Fotky, a z dalších databází. Text a prezentace jsou duševním vlastnictvím autorů webu, každý autor je uveden na prezentaci anebo u prezentace. V případě, že někdo použije bez dovolení naše prezentace budeme postupovat dle platných právních zákonů ČR.

3.2. Veškeré prezentace zde obsažené budou prezentovány jen skrze tento web, v případě stažení prezentací do svého počítače, firemního počítače, veřejného počítače anebo jiné multimediální zařízení porušujete zákon 152/a,b.

3.3. Test k zjištění znalostí nelze stahovat/kopírovat do jiných zařízení a používat v jiném systému než je zde. Pokud tak bude učiněno, porušujete zákon 152/a,b.

4. Slevové portály

4.1. S jedinou společností na slevové portály, s kterou spolupracuje naše firma je slever.cz, v případě, že se objeví jiná společnost, která bude po Vás žádat peníze v rámci slevových portálů apod., jedná se o spam.

4.2. V případě slevy na slevovém portále a refundaci, Vám nebudeme nikdy vracet plnohodnoutnou částku z důvodu, že se jedná o nedovolené obohacování. Bude Vám vrácena částka, kterou jste zaplatili za nákup slevy v rámci našich podmínek.

5. Zrušení kurzu a storno poplatky

5.1. Refundace částky/náhradní termín za klasický kurz - 15 dní před začátkem kurzu 100% z ceny, 10 dní před začátkem kurzu 50% z ceny, 5 dní před začátkem kurzu 10% z ceny, 4 dny před začátkem kurzu 0% z ceny.

5.2. Refundace částky/náhradní termín za rekvalifikační kurz - 30 dní před začátkem kurzu 100% z ceny, 20 dní před začátkem kurzu 50% z ceny, 10 dní před začátkem kurzu 0%.

5.3. Nelze v žádném případě refundovat anebo reklamovat kurz, který jste již absolvovali. V případě, že budete takto postupovat, nebude Vám vystaven certifikát, budete vyškrtnuti z naší databáze proškolených účastníků, která je otevřená pro všechny zaměstnavatele. A bude s Vámi odmítnuta spolupráce do budoucna.

5.4. V případě, že se vyskytne chyba na naší straně a bude kurz zrušen, tak dostanete náhradní termín anebo Vám vrátíme 100% z ceny kurzu/semináře.

5.5. V případě, že onemocníte během rekvalifikačního kurzu a řádně se omluvíte, tak budete převedeni na následující kurz. Peníze v tomto případě nevracíme.

6. Bezpečnost jedince

6.1. Naše firma nenese odpovědnost za bezpečnost a fyzickou/psychickou schopnost každého jedince/ objednavatele. Každý kurz je jinak náročný a objednavatelé jsou upozorňováni v případě, že se jedná o zvláště náročný kurz.

6.2. V případě náročných kurzů podepisuje každý účastník seznámení s bezpečností, v případě, že budou porušena pravidla ze strany klienta, tak neneseme žádnou odpovědnost. Pokud klient odmítne podepsat školení o bezpečnosti a informovanosti, tak automaticky nebude připuštěn ke studiu kurzu.

7. Všeobecné podmínky

7.1. Každý, kdo objednává kurz/školení, tak musí zakliknout bod s tím, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami, pokud tak neučiní, tak jeho objednávka bude ignorována.


Refundace finanční částky za zaplacený voucher